به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

Worship Services

Every Sunday at 1:00 pm to 3:00

Bible study every Thursday at 7:00 pm to 9:00 pm

مراسم پرستشی هر یکشنبه ساعت ۱ الی ۳  بعد از ظهر

جلسات مطالعۀ کتاب مقدس هر پنجشنبه ساعت ۷ الی ۹ شب

در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

Contact us

ارتباط با ما

You need a prayer let us know
در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

  • 647-333-1925
  • 437-989-2525
  • info@pocf.ca
  • 49 N Lake Rd, Richmond Hill, ON L4E 2Z8

© Persian Orthodox Christian Fellowship 2019 Powered by Webpointer.ca

 647-333-1925 – درخواست دعا