به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

Daily Reading for , 2019

آیه روز

لوقا 1

70  چنانچه به زبان مقدّسین گفت که، از بدوِ عالم انبیای او می‌بودند
71  رهایی از دشمنان ما و از دست آنانی که از ما نفرت دارند
72  تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و عهد مقدّس خود را تذکّر فرماید، 
73  سوگندی که برای پدر ما ابراهیم یاد کرد 
74  که ما را فیض عطا فرماید

Psalms 34:17-18

Chapter 34
 17 
The righteous cry, and the LORD heareth, and delivereth them out of all their troubles.
 18 The LORD is nigh unto them that are of a broken heart;
and saveth such as be of a contrite spirit.

Blessed is he who comes in the name of the Lord. Our Lord God, Savior, and King of us all, Jesus Christ, the Living Son of God to whom be glory forever.
Amen.

 

 

Worship Services

Every Sunday at 1:00 pm to 3:00

Bible study every Thursday at 7:00 pm to 9:00 pm

مراسم پرستشی هر یکشنبه ساعت ۱ الی ۳  بعد از ظهر

جلسات مطالعۀ کتاب مقدس هر پنجشنبه ساعت ۷ الی ۹ شب

در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

Contact us

ارتباط با ما

You need a prayer let us know
در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

  • 416-274-4744
  • 437-980-4466
  • 437-989-2525
  • info@pocf.ca
  • 49 N Lake Rd, Richmond Hill, ON L4E 2Z8

© Persian Orthodox Christian Fellowship 2019 Powered by Webpointer.ca