درود خداوند بر شما دوستان خوبم خیلی از عزیزانی سوال کرده بودند که مایل هستند که غشای ربانی را دریافت کنند خداراشکر راه بهتری را باز کرده است که این عزیزان بتوانند این امر مهم رو در روزهای مختلف دریافت کنند. لطفاً  طبق این راهنما وارد سایت کلیسای مادر بشوید

* Put your email address
* Choose a password and write it down
* Sign up with this info
* Now sign in with the email address and password you chose
* You will see the liturgy list then you can choose
* You will receive a confirmation email (Also check your spam folder)

Worship Services

Every Sunday at 1:00 pm to 3:00

Bible study every Thursday at 7:00 pm to 9:00 pm

مراسم مناجات هر یکشنبه ساعت ۱ الی ۳  بعد از ظهر

جلسات مطالعۀ کتاب مقدس هر پنجشنبه ساعت ۷ الی ۹ شب

در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

 

Contact us

ارتباط با ما

You need a prayer let us know
در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

  • 905-226-5030
  • 437-989-2525
  • info@pocf.ca
  • 49 N Lake Rd, Richmond Hill, ON L4E 2Z8