به نام پدر، پسر و روح القدس، خدای واحد، آمین ☩ In the name of the Father, Son and the Holy Spirit, One God, Amen ☩ بسم الآب والابن والروح القدس ، إله واحد ، آمين

P O C F

کلیسای فارسی زبانان مسیحیان ارتدوکس

Persian Orthodox Christian Fellowship

آشنایی با کلیساها

تفاوت کلیساها

كلیساهای مختلف بر اساس تفسیرهای متفاوت از كلام خدا و سلایق مختلف و نیاز زمانه و مسائل سیاسی ، جغرافیایی و … بوجود آمده اند.

ادامه مطلب »