آشتایی با قدیسین
یوحنای زرین دهان 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Worship Services

Every Sunday at 1:00 pm to 3:00

Bible study every Thursday at 7:00 pm to 9:00 pm

مراسم مناجات هر یکشنبه ساعت ۱ الی ۳  بعد از ظهر

جلسات مطالعۀ کتاب مقدس هر پنجشنبه ساعت ۷ الی ۹ شب

در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

 

Contact us

ارتباط با ما

You need a prayer let us know
در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

  • 905-226-5030
  • info@pocf.ca
  • 49 N Lake Rd, Richmond Hill, ON L4E 2Z8