Menu

دعای تکریم مریم مقدس

سلام‌ بر تو اي‌ مريم‌، سرشار از فيض‌، خداوند با توست‌؛ فرخنده‌ هستي‌ تو در ميان‌ زنان‌، و فرخنده‌ است‌ عيسي‌، ثمرۀ رَحِم‌ تو. اي‌

Read More »

شفاعت

پروتستان‌ها به طور کل شفاعت طلبيدن را انکار می‌کنند، خواه از مريم عذرا، خواه از فرشتگان و خواه از قديسين.

Read More »

سنت ، پدران و قدیسین

سنت هر تعليمي است که از طریق رسولان و پدران به ما سپرده شده اما در کتاب‌مقدس بدان اشاره‌ای نشده است، لیکن با آن مغایرتی ندارد.

Read More »

Worship Services

Every Sunday at 1:00 pm to 3:00

Bible study every Thursday at 7:00 pm to 9:00 pm

مراسم مناجات هر یکشنبه ساعت ۱ الی ۳  بعد از ظهر

جلسات مطالعۀ کتاب مقدس هر پنجشنبه ساعت ۷ الی ۹ شب

در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

 

Contact us

ارتباط با ما

You need a prayer let us know
در خواست های دعای خود را با ما در میان بگذارید

  • 905-226-5030
  • 437-989-2525
  • info@pocf.ca
  • 49 N Lake Rd, Richmond Hill, ON L4E 2Z8