تفاوت کلیساها

تفاوت کلیساها

 

تفاوت كلیساهای رسولی (كاتولیك و ارتودكس) با پروتستان:

 

كلیساهای مختلف بر اساس تفسیرهای متفاوت از كلام خدا و سلایق مختلف و نیاز زمانه و مسائل سیاسی ، جغرافیایی و … بوجود آمده اند.

 

اولین جدایی بین كلیساهای شرق (بیزانس) و غرب (روم) بود  كه جنبه الهیاتی خاصی نداشت.

 

دومین جدایی در مورد مسئله طبیعت مسیح (چگونگی وجود ذات الهی و انسانی در مسیح) بود كه در شورای چهارم (شورای «کالسدون»- ۴۵۱م ) رخ داد كه كلیساهای ارامنه ، قبطی ، حبشی  و یعقوبی سوریه و لبنان (كلیساهای ارتودكس رسولی غیر كالدستونی) را از كلیسای كاتولیك جدا كرد.

 

جدایی سوم در سال 1054 بین كلیسای كاتولیك و ارتودكس در مورد صدور روح القدس از پدر یا از پدر و پسر بود ، البته مسائلی مثل ازدواج كشیشان و مسائل سیاسی نیز مطرح بود.

 

جدایی چهارم در سال 1517 به رهبری مارتین لوتر بخاطر اعتراض به فروش مغفرت نامه ها و بی توجهی به كتاب مقدس و عوامل دیگری بین پروتستان و كاتولیك بوجود آمد.

 

تفاوتهای عمده بین کلیساهای رسولی با پروتستان

تفاوتها

كلیساهای رسولی

كلیساهای پروتستان

آئین ها

7 آئین

2 آئین

نجات

ایمان و اعمال

ایمان

عهد عتیق

48 كتاب[1]

39 كتاب

 

اصول ایمان

كتاب مقدس و

سنت رسولان

و نوشته های پدران كلیسا

 

فقط كتاب مقدس

اهمیت به

عشاء ربانی

موعظه كلام

حق تفسیر كتاب مقدس

كلیسا

هر فرد

 

کلیساهای رسولی: به کلیساهای گفته می شود که به سنت رسولان و دستگذاری آنها به اسقفان و بعد از آن تا حالا معتقدند. کلیساهای ارتودکس غیر كالدستونی و ارتودکس کالدستونی و کاتولیک رسولی خوانده می شوند.

 

 7 آئین كلیساهای رسولی: تعمید ، تائید (تدهین-مهر شدن) ، توبه ، عشاء ربانی ، ازدواج ، تدهین بیماران  ، دستگذاری خادمین

 

2 آئین كلیسا های پروتستان : تعمید ، شام خداوند

 

اخیرا جنبشی عظیم در همه كلیساها برای اتحاد كلیساها (WCC[2] و CCA[3]) بوجود آمده است و کلیساهای مختلف رفتار خیلی خوبی باهم دارند.

 

 

تفاوت كلیساهای رسولی:

 

 

تعداد کاتولیکها در دنیا حدود 1.35 ملیارد است و تعداد پروتستانها در دنیا در حدود 1 میلیارد و تعداد ارتودکسها حدود 500 میلیون نفر هستند. (مسیحیت 32% جمعیت جهان با 2.9 میلیارد نفر را تشکیل می دهد.)[4]

 

 

تفاوت کلیساهای رسولی باهم

 

 

 

موضوع مورد اختلاف

كلیسای ارمنه ، قبطی ، حبشی  و یعقوبی سوریه و لبنان- ( ارتودکس

غیر كالدستونی)

كلیساهای ارتودكس

(در مسیر درست)

(كالدستونی)

كلیسای كاتولیك

(جامع و جهانی)

ذات الهی و انسانی در مسیح

یك ذات الهی – انسانی

دو ذات :الهی و انسانی

دو ذات :الهی و انسانی

صدور روح القدس

از پدر

از پدر

از پدر و پسر

شوراهای كلیسایی مورد قبول

3 شورا

7 شورا

22 شورا[5]

دستگذاری

همراه با تدهین

بدون تدهین

همراه با تدهین

 

عشاء ربانی

تنها در یك منبر و

توسط یك كشیش در یك روز

و تنها با صوت

 

هم بصورت صوتی و هم بی صوت (بصورت خواندن)

نان و شراب

در عشاء ربانی

نان بدون خمیر مایه –

شراب بدون آب

نان با خمیر مایه –

شراب با آب

نان بدون خمیر مایه –

شراب با آب

اعیاد متحرك

دارند[6]

ندارند

ندارند

تاریخ تولد

تاریخ تعمید [7]عیسی

6 ‍ ژانویه

6 ژانویه میلاد

19 ژانویه – تعمید

25 دسامبر میلاد

6 ژانویه – تعمید

 

ازدواج خادمین

شماس و كشیش ازدواج

اسقف – مجرد

شماس و كشیش ازدواج

اسقف – مجرد

شماس،

كشیش و اسقف – مجرد

آئین تائید

(تعمید روح)

همراه تعمید آب

 در کودکی

همراه تعمید آب

 در کودکی

در سن بلوغ

(12 سالگی)

صلیب كشیدن

از چپ به راست

از راست به چپ

از چپ به راست

پاپ

بجای پاپ جاثلیق (سر اسقف یا اسقف اعظم) دارند

بجای پاپ جاثلیق یا پاتریارک دارند

توسط كاردینالها

انتخاب می شوند

 

 

هر کلیسای برای خودش نقاط قوت و ضعفی دارد ، بعضی کلیساها بر بعضی چیزها تاکید دارند و بعضی دیگر بر بعضی دیگر. آگاهی ما باعث می شود با دید وسیعتری به کلیساهای مختلف و کلیسای خودمان بنگریم. ما باید کلیسای خود را هم خوب بشناسیم تا بتوانیم جواب سو تفاهماتی که ایجاد می گردد را بدهیم. بعضی از ایمانداران مرتب کلیسایشان را عوض می کنند ولی خدا می خواهد ما عوض شویم چون تنها انسان عوض شده است که می تواند دنیا را تغییر دهد.

 

 [1]  کتابهای که پروتستانها ” آپوکریفا ” می نامند ، اکثر مسیحیان رسولی ” کتب بر حق ثانی “می نامند که عبارتند از : حکمت ، سیراک ، کتب مکابیان ، طوبیتا و باروخ و اضافاتی بر کتاب دانیال و …

[2] World Council of Churches

[3] Christian Conference of Asia

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_population_growth

[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Outline_of_the_Catholic_ecumenical_councils

[6]  متحرک بودن اعیاد بعلت متحرک بودن عید قیام می باشد .

[7]   گاهی تفاوتهای تاریخی بعلت استفاده از تقویمهای مختلف جولیان و گریگوری می باشد.