دست گذاری – تفویض مقام روحانیت

راز دستگذاری

      کلیسا اجتماعی از ایمانداران می باشد که در یک ایمان تعمید دارند و در مشارکت با مسیح بوسیله عشاء ربانی و سایر رازها هستند. کاهنان (کشیشان) کسانی هستند که در کلیسا دارای اقتدار می باشند برای تعلیم ، برکت و هدایت کلیسا.

بوسیله راز دستگذاری اجازه و اقتدار انجام هرنوع خدمتی در کلیسا به افراد واجد شرایط عطا می شود.

بوسیله دستگذاری شخص قدرت و عطای خاصی را برای انجام وظایف محوله می یابد.

بوسیله راز دستگذاری است که روح القدس به خادمین اجازه و توانایی خدمت به گله مسیح را می دهد.

بوسیله راز تعمید به همه مسیحیان این اجازه داده می شود تا بوسیله دعا ها و نیکوکاری هایشان به مانند کاهنان قربانیهای را به خداوند تقدیم کنند اما تنها به کسانیکه بوسیله راز دستگذاری در کلیسا منصوب می شوند می توان لقب “خادمان روحانی” داد.

دستگذاری همیشه توسط اسقف انجام می شود و تنها رازی است که کشیشان و راهبان اجازه انجام آن را ندارد و متختص اسقفان می باشد.

در طی مراسم دستگذاری به افراد مختلف رتبه های مختلفی مطابق صلاحدید کلیسا و اسقف داده می شود و هر رتبه اجازه و اقتدار انجام کار خاصی را دارد. برای دستگذاری هر رتبه دعاهای خاصی انجام می شود ولی برای شخصی که دستگذاری می شود اسقف دستهایش را بر روی او می گذارد.

چون اسقفان ادامه دهنده کار رسولان می باشند و بوسیله اقتداری که  مسیح به رسولان داد این اقتدار بوسیله دستگذاری به رسولان و بوسیله دستگذاری به کاهنان ، راهبان ، شماسان و سایر درجات کلیسایی می شود.

 

در کلیسای ارامنه 9 رتبه کلیسایی وجود دارد ، 4 رتبه اول را رتبه های کوچک می دانند و به آن دبیری می گویند که شامل دربانی ، قرائت ، اخراج ارواح ، تمیز کردن کلیسا و روشن کردن چراغها می باشد.

به شخصی که به عنوان دبیر دستگذاری می شود این اجازه داده می شود که در کلیسا بطور رسمی خدمت کند و به منبر و مذبح وارد گردد.

در شروع دستگذاری به عنوان دبیر قسمتی از موهای او به نشانه بریده شدن از دنیا و پیوستن به امور روحانی بریده می شود.

 

پنجمین رتبه کلیسایی نیمه شماسی می باشد. نیمه شماسی کسی را دستگذاری می کنند که می خواهد وارد خدمات جدی و بزرگ کلیسایی (شماسی ، کشیشی- راهبی ، اسقفی) شود و قبل از آن باید دوره آمادگی را بگذراند .

 

در زمان رسولان درجات به 3 رتبه شماس ، کشیش و اسقف بود امروزه در کلیساهای ارتودکس درجاتی قبل از شماس وجود دارد و یک درجه هم بعد از اسقف به عنوان سر اسقف یا جاثلیق یا پاپ هم اضافه شده است.

 

خیلی جالب است که اولین دستگذاری که در تاریخ کلیسا انجام میشود مربوط به دستگذاری شماسان می باشد (اعمال 6) آنها برای خدمت به بیوه زنان و تقسیم غذا دستگذاری می شوند ولی مشاهده میکنیم که در کنار این خدمتشان ، خدمت تعلیم ، خدمت تقسیم نان در راز عشا، بشارت و حتی شفای مریضان و اخراج ارواح هم انجام می دهند.

اولین شماسان توسط جماعت انتخاب و توسط رسولان دستگذاری شدند . این پروسه ای است که امروز هم میبایست رعایت شود. در حال حاضر شماسان کمک کار کشیشان و اسقفان در طی مراسم راز عشاء می باشند . در مذبح مقدس خدمت می کنند ، انجیل را قرائت می کنند و با سرودهایشان جماعت را هدایت می کنند و کندر می سوزانند.

 

هفتمین درجه در کلیسا به کشیشان (کاهنان- راهبان) اختصاص دارد. کاهنان پدر خوانده می شوند و در زمان دستگذاری و مسح شدن نام جدیدی توسط اسقف برای آنها انتخاب می شود.  از وظایف اصلی پدر برگزاری راز تعمید و راز عشاء ربانی می باشد. کاهنان اجازه انجام همه رازهای کلیسایی بجز دستگذاری را دارند. کاهنان میبایست در اطاعت از اسقف که مسئول تعدادی از کاهنان در شهری خاص می باشد ، قرار بگیرند.

مراسم دستگذاری در کلیسای ارتودکس در حین مراسم عشاء ربانی انجام می شود.

به هنگام دست گذاری کشیشان ، اسقفهم دستهایش را بر سر کاهن می گذارد و هم او را با روغن خاصی تدهین می کند و نام جدیدی بر او اعلام می کند.

شخصی را نمی توان دوبار به همان درجه دستگذاری کرد .

 

هشتمین درجه و رتبه  در کلیسا اسقفان می باشند.

رسولان در یک شهری نمی ماندند بلکه به منظور گسترش کلام خدا به جاهای مختلف می رفتند ولی افرادی را به  عنوان مسئول یا سرپرست یا اسقف در شهرهای مختلف به عنوان نمایندگان تام الختیار خود دستگذاری می کردند تا بر روند گسترس ملکوت خدا در آن منطقه و شهر نظارت داشته باشند.

اسقفان می توانند علاوه بر انجام 6 راز مقدس که کشیشان هم اجازه انجام آن را دارند ، کارهای دیگری مثل راز دستگذاری ، تدهین کلیسا ، تدهین حوضچه مقدس ، تدهین اشیاء و عکسهای کلیسا و … را هم می توانند انجام دهند.

اسقفان عصای دارند که نشانه اقتدار آنها بر شیطان و در تعلیم دادن می باشد.

اسقفان در کلیسای ارتودکس از راهبان (کاهنان مجرد) ارشدی انتخاب می شوند.

اسقف ارشد ، پاتریارک و جاثلیق (پاپ) مقاماتی هستند که از اسقف بزرگتر هستند.

مقام ارشدیت توسط جاثلیق به اسقفانی عطا می شود که سالها وفادارانه در خدمت خداوند می باشند.

 

نهمین و بالاترین مقام در کلیسای ارتودکس جاثلیق یا پاپ دارد . جاثلیق از میان اسقفان ارشد انتخاب می شود.

 

در کلیسای ارتودکس دو نوع خدمت کهانت جود دارد . کشیشان که میبایست ازدواج کرده باشند و راهبان ، اسقفان و جاثلیق که اجازه ازدواج ندارند. به منظور اینکه همه زندگی خود را وقف خداوند کنند.

 

لباسهای که کاهنان می پوشند هر کدام مفهوم سمبلیک خاص خود را دارد و اکثر آنها از افسسیان باب 6 به عنوان سلاحهای روحانی استفاده شده است.

 

افرادی که راهب هستند کلاه خاصی را می گذارند که نشانه باکره بودن و دور بودن از لذایذ دنیا می باشد.

 

کشیشان اغلب سیاه یا سفید می پوشند که به معنای دور ماندن از لذات دنیوی می باشد و اینکه برای مرگ آمدند . همچنین آنها برای افراد گناهکار همیشه سوگوارند.

 

راهبانی که تحصیلات آکادمیک الهیات را دریافت میکنند می توانند به درجه راهب ارشد برسد که بعد از آن می توانند به درجه استادی- معلمی برسد . یعنی آنها اجازه انتقال تعلیم صحیح را در کلیسا دارند و بعد از آن می توانند به درجه اسقفی برسند.راهبان استاد- معلم دارای یک عصا هستند که بر سر آن مار قرار دارد و به دو معنا می باشد 1- داشتن حکمت و هوشیار مثل مار همانطور که مسیح از ما خواست 2- اقتدار بر شیطان.

درجه راهب استاد-معلم معادل درجه فوق لیسانس و رتبه اسقفی معادل درجه دکترا در دنیای خارج می باشد.

 

البته کلیسا خادمین و افرادی هم دارد که در انجمهای مختلفی در کنار کلیسا می باشد و جهت تقویت آن می کوشند ولی این رتبه های کلیسایی را ندارند. برای خدا مهم است که هر کس در هر وضعیتی که هست و هر خواندگی که دارد بهترین خود را برای خدا و ملکوتش بکند.