تفاوت شاخه ها (فرقه) مسیحی با بدعت (مرتد) ها

ما باید آنچه از خدا است را از شیطان ننامیم (سایر کلیساها و فرقه های مسیحی) و آنچه از شیطان است را از خدا ننامیم. (بدعت های مثل شاهدان یهوه و مورمونها و ....)

Continue Reading تفاوت شاخه ها (فرقه) مسیحی با بدعت (مرتد) ها