تدهین یا مسحه مقدس

راز تدهین (مهر شدن یا تثبیت روح القدس یا تائید شدن)

 

راز تائید یکی از 7 راز کلیساهای ارتودکس می باشد. به  وسیله راز تائید ایماندار تعمید یافته ، مسح و مُهر روح را دریافت می کند.

 

در کلیساهای ارتودکس راز تائید (مُهر شدن بوسیله روح) به همراه راز تعمید و بلافاصله بعد از آن انجام می شود.

 

راز تائید سمبل امید و دریافت روح القدس می باشد.

 

برای هر ایمانداری راز تائید ، پنطیکاستی است که فیض روح القدس و عطایای آن به او بخشیده می شود.

 

بوسیله تعمید انسان روح القدس را برای پاکی ، فرزندخواندگی و آمرزش از گناه اولیه دریافت می کند و بوسیله راز تائید روح القدس و عطایای آن به ایمانداران داده می شود برای رشد در زندگی روحانی و مقابله با تمام تجربیات زندگی.

بهترین نمونه برای ما خود عیسی مسیح است که تعمید گرفت و  “بلافاصله بعد از آن ” روح القدس به شکل کبوتری بر وی نازل گشت . (متی 3:16 ، لوقا 3:21 و یوحنا 1:32)

 

رسولان هم بلافاصله بعد از تعمید بر  تعمید گیرنده دست گذاشته و برای او دعا می کردند که روح القدس را دریافت کند و بوسیله روح القدس مهر و نشانه گذاری شود. (اعمال 8 آیات 14 تا 17 و باب 19 آیات 5-7 ، عبرانیان باب 6 آیات 2-4)

 

کلیسای مقدس ارتودکس با توجه به این آیات ،انجام راز تائید را به همراه راز تعمید همزمان مصوب کرده است، بعنوان تکمیل کننده راز تعمید.

در زمان رسولان تائید روح القدس ،مسح نامیده می شد (اول یوحنا 2:27 ، دوم قرنتیان باب 1 آیات 21 و22) همچنین کلمه ( مُهر ) هم استفاده می شود (افسسیان 1:13)

کلیساهای ارتودکس راز تائید را به همراه راز تعمید و بلافاصله بعد از آن انجام می دهند همانطور که سنت کلیسای اولیه و سنت رسولان و پدران کلیسا بود .

 

کلیسای کاتولیک از قرن 13 به بعد راز تائید را از راز تعمید جدا کرد و آن را در سنین 9 الی 12 سالگی اجرا می کند. در میان پروتستانها تنها کلیسای انگلیکن راز تائید را آنهم فقط با دست گذاشتن انجام می دهند  و سایر پروتستانها این راز را ندارند .

 

در کلیسای ارامنه( مانند سایر کلیساهای ارتودکس )  راز تائید بوسیله روغن خاص انجام می پذیرد . این روغن مقدس “مرون” نامیده می شود. روغن سمبلی از روح القدس است.

 

در ابتدای مراسم راز تائید ، حواس و قسمتهای مختلف بدن بوسیله روغن مقدس مسح می شوند که به هر قسمت فیض خاصی داده می شود :

 

پیشانی: به نشانه مهر فاسد نشدنی از عطایای خدا و اینکه پیشانی بالاترین نقطه بدن و جایگاه اندیشه آدمی است.

 

چشمها : به نشانه بینایی که هرگز مرگ (روحانی) را نبیند و اینکه با نگاه به مسیح خداوند نیک ببیند .

 

 

گوشها: تا کلام خداوند را بشنوند و به شنیدن نیکی حساس باشند.

 

بینی : به نشانه حس بوی خوش حیات تا نیک ببوید . 

 

دهان : تا کلام خدا را بیان کند و نیک بگوید .

 

 

دستها : تا در راه نیک عمل کنند .

 

قلب : تا قلب در تقدس باشد و روح راستی در آن زیست کند و منزلگاه خداوند باشد .

 

 

میان دو کتف ( کمر ) : تا پشتیبانی خداوند در آزمونهای زندگی با او باشد .

 

پاها: تا در راه نیک گام بردارند و به نشانه حرکت استوار و بدون لغزش بسوی حیات ابدی.

(کلیسای کاتولیک فقط صلیب وار پیشانی را مسح می کند)

 

در ادامه شخص دریافت کننده راز تعمید و راز تائید ، تقدیم خداوند و میز مقدس می گردد و به نشانه آن 3 بار خدا را پرستش می کند. (در حضور خدا خم می شود)

 

بعد از آن ، به منظور تکمیل کار ، شخص مذکور بدن و خون مسیح را (عشاء ربانی) دریافت می کند تا در مشارکت با خدا ، زندگی جدید ابدی الهی را آغاز نماید.

 

کشیش دعای خود را برای هر قسمت بدن اینگونه شروع می کند : “این مهر به نام عیسی مسیح برای ….. به نشانه …..”

 

کاهن در پایان می گوید : “سلامتی برتو باد ، ای نجات یافته ، آرامش بر تو ای مسح شده خداوند”

 

مراسم بوسیله دعای محافظت و دعای ربانی (ای پدر ما) پایان می پذیرد

 

در کلیسای ارتودکس مراسم راز تائید توسط کاهن (کشیش) و یا اسقف انجام می شود ولی در کلیسای کاتولیک تنها اسقف اجازه انجام آن را دارد.

راز تائید مثل راز تعمید غیر قابل تکرار می باشد.

 

چرا “تائید” یک راز است؟

 

چون سمبلی از عطای روح القدس می باشد. روح القدس در زمان تعمید عیسی به شکل کبوتر بر او قرار گرفت . روغن مقدس هم سمبلی از روح القدس می باشد که بر ایمانداران تعمید یافته قرار می گیرد

 

مسح شدن ضامن یادگیری حقایق الهی و حفظ آنها می باشد. مسیحی بیدار هرگز از ایمان راستین منحرف نخواهد شد ، زیرا بوسیله مسح ، عطای روح القدس در وی ساکن می باشد (اول یوحنا 2:26 ، افسسیان 1:13 و 4:30)

 

در زمان قدیم زخمی های جنگی بوسیله روغن مسح می شدند که به مرور زمان باعث شفای زخمها می شد. به همین صورت در زندگی روحانی مسح ، انسان را از نظر روحانی شفا می دهد و در مقابل شریر و گناه قوت می بخشد.

 

آیا روح القدس فقط بصورت کبوتر ظاهر شده است؟

 

خیر ، در روز پنطیکاست روح القدس به زبانه های آتش ظاهر شد زیرا آتش نشانه تقدس می باشد. همانطور که هر چیز فاسد و خراب بوسیله آتش پاک می شود ، روح القدس نیز تعمید یافتگان را بدور از فساد و تباهی نگه می دارد.

 

وظیفه والدین چیست؟

 

چون بوسیله راز تعمید و راز تائید از گناهانمان پاک شده و فرزند خدا می شویم ، بنابرین وظیفه والدین مسیحی است که فرزندانشان را مطابق رسوم کلیسایی خود تربیت کنند و فرزندانشان را در روز هشتم تولدشان ( اگر مشکل پزشکی وجود نداشته باشد) برای انجام راز تعمید و راز تائید به کلیسا ببرند.

 

از دیدگاه کلیسای مقدس ارتودکس فرزندان را ماهها و سالها بدون تعمید و تائید گذاشتن گناه بزرگی است و والدینی که بدون علت جدی اقدام به تاخیر در این کار می کنند در مقابل خدا مسئول می باشند بعلت بی تفاوتی که در مقابل نیاز روحانی فرزندانشان داشته اند.

 

روغن مقدس (در کلیسای ارامنه مرون) چیست؟

 

مرون کلمه ای یونانی است و به معنای روغن خوشبو می باشد و به طور خاص آن برای مسح کردن تعمید پذیرفته استفاده می شود .

همچنین این روغن برای مسح کشیشان ، کلیساها و اسباب مقدس کلیسا استفاده می شود.

روغن مقدس معمولا 5 الی 7 سال یکبار طی مراسمی خاص توسط سر اسقف یا کاتولیکوس (جاثلیق) به همراه اسقفان و دعاهای خاص آماده می شود

 

قابل ذکر است که روغن های دیگری هم در کلیسا برای مسح بیماران برای شفایشان استفاده می شود که معمولا با این روغن خاص متفاوت است. البته آن روغن ها هم طی مراسم و دعاهای متبارک می شوند

 

مرون یا روغن مقدس از چه ساخته می شود؟

 

ماده اصلی آن روغن زیتون می باشد ولی به همراه آن 40 نوع گل و ریشه معطر هم مخلوط می شود که مهمترین آنها بلسان[1] می باشد.

 

 

 [1] balsam,balm, Balasan