مراسم کلیسایی و آئین ها و رسومات ، نماد ، سمبل , عکس

این بخش دارای 6 قسمت است : 1- دعا رو به شرق 2-تکریم صلیب 3- چراغها و شمعها 4- معبد و مذبح 5- سوزاندن بخور 6-تصاویر و شمایل

Continue Reading مراسم کلیسایی و آئین ها و رسومات ، نماد ، سمبل , عکس